De CliëntApp

Zorgcentrum St. Barbara werkt met een elektronisch cliëntdossier (ECD). Via de CliëntApp van St. Barbara kunt u als cliënt en/of als cliëntvertegenwoordiger veilig toegang krijgen tot het persoonlijk elektronisch cliëntdossier. 

De CliëntApp:

  • Biedt inzage in het totale zorgdossier van de cliënt.
  • Heeft een Tijdlijn waarin je leuke momenten en zelfs foto’s kunt delen (Let op: Familienet is per 1 oktober 2023 niet meer toegankelijk).
  • Stelt de cliënt in staat zelf te bepalen wie er toegang hebben tot het dossier.
  • Biedt de mogelijkheid om het Zorgplan te kunnen ondertekenen.
  • Faciliteert in de participatie van het informele netwerk (de naaste, familie, mantelzorg en sociale netwerk) rondom de cliënt.
  • Faciliteert in goede communicatie tussen cliënt, informeel netwerk en zorgverlener.

Met de CliëntApp heeft u als gebruiker de regie in handen om zelf te bepalen wie er toegang krijgt voor de gehele CliëntApp of wie alleen kan meegenieten van de momenten (bijv. foto’s van activiteiten) die gedeeld worden.

Er zijn twee verschillende rollen in de CliëntApp:

  1. Volledige toegang: Deze rol geeft de gebruiker toegang tot alle functionaliteiten van de CliëntApp.
  2. Beperkte toegang: Deze rol geeft de gebruiker alleen toegang tot de Tijdlijn, de Agenda en het Fotoboek.

Om gebruik te kunnen maken van het cliëntportaal is altijd toestemming nodig van de cliënt of van de cliëntvertegenwoordiger. Nadat de toestemming is verwerkt door de administratie kan de gebruiker inloggen.
Als de cliënt zelf mee wilt kijken in het dossier, wordt de cliënt zelf automatisch beheerder en is tekenbevoegd. Zo niet, dan wordt de 1ste contactpersoon de beheerder en is tevens tekenbevoegd. De persoon die beheerder is voegt zelf de overige gebruikers van de CliëntApp toe én geeft hen 1 van de 2 rollen.

Download de “SDB Octopus CliëntApp” op je mobiel of tablet. De CliëntApp is niet te gebruiken op de computer.

 

Heeft u problemen met het registreren of bent u ingelogd en heeft u andere vragen of opmerkingen over de CliëntApp, neem dan contact op met ons kantoor via e-mail info@zorgcentrumstbarbara.nl  of telefonisch via 0487- 571439.

Menu