Coronamaatregelen

Laatste aanpassing: 06-04-2022

Op deze pagina vindt u de actuele informatie over het Coronavirus en de voorzorgsmaatregelen die Zorgcentrum St. Barbara neemt om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken. We streven er naar deze monitor zo actueel mogelijk te houden en werken deze zo vaak mogelijk bij. Toch kan het voorkomen dat de meest recente informatie nog niet is verwerkt op de website door plotselinge besmettingen. We vragen uw begrip hiervoor.

Zorgcentrum St. Barbara volgt het beleid van het kabinet, RIVM en de GGD. Wij passen de richtlijnen aan waar nodig. Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over de coronavaccinatie: www.coronavaccinatie.nl.

Op dit moment zijn er GEEN coronabesmettingen binnen ons zorgcentrum.

Maatregelen voor zorgmedewerkers

  1. Het test- en isolatieadvies is vervallen. Medewerkers hoeven zich niet meer te testen op COVID-19 (ook niet bij klachten). Ook hoeven zij niet meer in isolatie. Uiteraard kan men wel zelf besluiten om een zelftest te doen.
  2. Zorgmedewerkers met luchtweginfecties en slechts milde klachten mogen werken. Zij dragen tijdens het werk een mondneusmaskers (ten minste type IIR). In overige situaties is het niet meer nodig om preventief een mond-neusmasker te dragen.
  3. Bij het verlenen van zorg aan bewoners met (een verdenking op) COVID-19: gebruik een chirurgisch mondneusmasker (type IIR), halterschort, handschoenen en spatbril.

 Maatregelen voor bewoners van zorginstellingen
Voor zorginstellingen met bewoners met een verhoogd risico op ernstige ziekte door COVID-19 (kwetsbaren) gelden de volgende adviezen:

  1. Neem een test af bij een verdenking op COVID-19. Hiervoor wordt een antigeensneltest (zelftest) gebruikt. Bij uitzondering en in opdracht van arts kan een PCR test ingezet worden. Deze worden niet meer door ZMW meegenomen en moeten per post naar CWZ / Tiel (Ede) opgestuurd worden. Deze uitslag duurt langer dan voorheen.
  2. Bij één bewoner met COVID-19: Kamerisolatie, tot 24 uur symptoomvrij met een maximum van 5 dagen (of tot een negatieve testuitslag bij een verdenking op COVID-19). Voor de overige (negatief geteste/ klachtenvrije) bewoners gelden geen maatregelen.
  3. Bij twee of meer positieve bewoners op de afdeling worden strengere maatregelen geadviseerd. Hiervoor raadplegen we de voorschriften van RIVM en is er contact met ons MT hierover.

Voor instellingen met bewoners zonder een verhoogd risico op een ernstig beloop betekent dit meestal dat er geen maatregelen zijn. Voor de meeste bewoners geldt deze maatregel.

Maatregelen in onze thuiszorg en bij de dagverzorging,
Geldt bijna hetzelfde voor de medewerkers en cliënten als hierboven.

  1. Medewerkers hoeven niet te testen en dragen een mondkapje indien hierboven is aanbevolen.
  2. Cliënt doet een zelftest en evt. door huisarts wordt PCR-test afgesproken. Bij positieve uitslag geldt het 5 dagen isolatie advies en zal thuiszorg zo nodig afgeschaald worden. Cliënt kan aan het einde van het rijtje verzorgd worden (indien mogelijk).

Voor onze medewerkers geldt dat bij luchtwegklachten (verkouden en hoesten bijv.), maar verder niet ziek, je gewoon mag komen werken. Wel is er overleg met kantoor over de inzet van neusmondmasker. Medewerkers blijven dus alleen thuis, als ze ziek zijn en niet in staat zijn om te werken.

Voor familie en bezoek gelden dezelfde adviezen. U mag ten alle tijden komen. Bent u ziek dan blijft u thuis, totdat u in staat bent om weer op bezoek te komen.

Menu