Klacht of compliment

Wij stellen het op prijs als u uw ervaringen met de dienstverlening van Zorgcentrum St. Barbara met ons deelt, of het nu gaat om een positieve of minder plezierige ervaring.

Op verschillende manieren vragen wij regelmatig aan cliënten en hun naasten naar hun ervaringen met Zorgcentrum St. Barbara. U kunt bijvoorbeeld uw ervaring met onze dienstverlening delen via Zorgkaart Nederland . 

Ondanks de beste bedoelingen kun je als zorgverlener fouten en/of vergissingen maken. Als cliënt moet u in dit geval wel in de gelegenheid worden gesteld om een klacht te kunnen uiten. De kortste en vaak snelste weg is om uw ervaring te bespreken met de eerst de contactverzorgende.

Mocht u ondanks deze inspanningen toch nog minder tevreden zijn, dan is er binnen Zorgcentrum St. Barbara een onafhankelijke klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon beschikbaar. Wanneer u haar wilt spreken, kunt u persoonlijk contact met haar opnemen (Mevr. I. Salet: 06 22 20 73 44).

Wanneer u alsnog niet tevreden bent over de oplossing, kunt u contact opnemen met Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN). Alle bij dit onderzoek betrokken personen hebben geheimhoudingsplicht.

De klachtencommissie bestaat uit meerdere leden en kan klachten behandelen op allerlei vlak. Te denken valt aan klachten op het gebied van zorg en dienstverlening (medische behandeling of verpleegkundige verzorging), dwangbehandeling, seksuele intimidatie, agressie, geweld en klachten over bijvoorbeeld organisatorische zaken, administratieve zaken, enz.

De klachtencommissie behandelt veel van deze klachten, maar niet alle. Zo zal de commissie bijvoorbeeld geen uitspraak doen over toekenning van een schadevergoeding. Ook kan de aard van de klacht voor de commissie reden zijn om cliënten te adviseren tot andere instanties, zoals het medisch tuchtcollege, het Openbaar Ministerie of de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Zorgcentrum St. Barbara is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN)

Contactadres:
Klachtencommissie SKGN
p/a Postbus 31071
6503 CB Nijmegen
E-mail: klachtencommissie@skgn.nl
Telefoon: 06 – 33 04 87 39

Menu