Kwaliteitskaders

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In dit kader staat beschreven wat cliënten en hun familie mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De cliënt als mens is het vertrekpunt voor dit kader en staat hierbinnen dan ook centraal.
In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat het continu werken aan reflecteren en verbeteren van kwaliteit centraal. Voor meer informatie; bekijk hieronder een korte video met daarin uitleg over het kwaliteitskader.

Kwaliteitskader Wijkverpleging
In juni 2018 is het Kwaliteitskader Wijkverpleging vastgesteld. Ook dit kader stelt de cliënt centraal en beschrijft wat cliënten mogen verwachten van de wijkverpleging. Wat iemand zelf wil en kan, vormt het uitgangspunt voor zorgprofessionals om goede zorg en ondersteuning te geven.

Menu