Wederom het Gouden Keurmerk voor Zorgcentrum St. Barbara!

Kwaliteit

Op 27 september 2022 heeft er weer een audit plaatsgevonden voor een nieuwe 3-jarige cyclus voor het borgen van ons Gouden Keurmerk. Het definitieve auditrapport met zeer positief resultaat is binnen!
De PREZO manier van denken en werken helpt ons mede om gestructureerd aan een goed kwaliteitssysteem te werken en om deze te behouden.

Tijdens deze audit hebben wij de maximale score behaald!
Enkele complimenten van de auditoren zijn:

  • De mentaliteit van de organisatie, deze is 24/7 gericht op verbeteren en de hands-on mentaliteit van de medewerkers.
  • Hoge mate van tevredenheid van de bewoners p het gebied van de maaltijd doordat er dagelijks vers wordt gekookt.
  • De wijze waarop het SDB (het elektronisch cliëntdossier) is ingevoerd en geïmplementeerd.
  • Het cyclisch werken met de PDCA is op alle niveaus terug te zien.

Er zijn geen aandachtspunten.

Wij zijn blij met het resultaat en trots op onze medewerkers en vrijwilligers die elke dag voor onze bewoners het verschil maken.

De auditoren voeren de audits uit op basis van het kwaliteitsmodel PREZO: een afkorting van PREstaties in de ZOrg. Dit kwaliteitsmodel toetst organisatie breed op welke wijze zorgorganisaties persoonsgerichte zorg verlenen en of ze continu een lerende organisatie zijn. Het gaat hierbij niet om protocollen en richtlijnen, maar of bewoners en klanten én hun mantelzorgers goede zorg- en dienstverlening ervaren. Voelen bewoners zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken?

PREZO sluit aan op het sinds 2017 verplichte Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (wat mag u als bewoner of mantelzorger verwachten van verpleeghuiszorg?).

Menu