Vrijwilligers bij Zorgcentrum St. Barbara

Voor Zorgcentrum St. Barbara zijn de vrijwilligers van essentieel belang. Bij St. Barbara zijn ca. 70 vrijwilligers betrokken; de vrijwilliger werkt naast de beroepskracht en vult de beroepsmatige zorg aan, maar kan deze nooit overnemen.

De vrijwilliger richt zich op de activiteiten in de zin van veraangenamen van het woon- en leefklimaat en het bevorderen van het totale welzijn van de bewoners. Daarnaast draagt de inzet van vrijwilligers bij aan de openheid van het huis en de verbondenheid met de omgeving.

Er worden o.a. vrijwilligers ingezet bij het koffie schenken, ontspanningsactiviteiten individueel of in groepsverband, geheugenspelletjes of bijvoorbeeld in de keuken bij het verzorgen van de maaltijden van Tafeltje Dekje en bij het bezorgen van deze maaltijden.

De vrijwilligers worden ook actief betrokken bij het beleid van St. Barbara. Een keer per jaar is er een bijeenkomst voor de vrijwilligers waarbij op- en aanmerkingen, ideeën en klachten behandeld worden. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen ondersteunen bij de activiteiten voor onze bewoners.

Vrijwilligers voor de dagbesteding:  Voor onze afdeling dagbesteding in St. Barbara zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen ondersteunen bij individuele of groepsactiviteiten.

Vrijwilligers voor afdeling De Wending:  Voor onze kleinschalige woonvorm zijn wij op zoek naar vrijwilligers die kunnen ondersteunen in de huiskamer. Het gaat hierbij om te helpen bij het ontbijt, koffie of thee te drinken met onze bewoners, een praatje maken en gezellig samen zijn.

Vrijwilligers voor koffie schenken:  Vrijwilligers zorgen ’s morgens en ’s middags voor de koffie en thee voor de cliënten. Zo nodig begeleiden de vrijwilligers de cliënten van hun afdeling naar de recreatieruimte en brengen ze, na afloop weer terug naar hun kamer.

Geïnteresseerd?  Voor meer informatie over het hierboven beschreven vrijwilligerswerk of het vrijwilligerswerk in het algemeen kunt u contact opnemen met Zorgcentrum St. Barbara, telefoonnummer 0487-571439 of stuur een e-mail naar info@zorgcentrumstbarbara.nl

Menu