Algemene Voorwaarden

Als lid van ActiZ, de organisatie van zorgondernemers, gebruikt Zorgcentrum St. Barbara de leveringsvoorwaarden van ActiZ.

Indien u zorg van Zorgcentrum St. Barbara ontvangt, mag u van ons verwachten dat wij voldoen aan bepaalde voorwaarden. In de algemene voorwaarden spreken we samen af wat wij van de cliënt verwachten, maar ook wat de cliënt van ons mag verwachten. Deze voorwaarden zijn vernieuwd. Publieksfolder Algemene Voorwaarden VVT

Vanaf 1 januari 2022 gelden de nieuwe algemene voorwaarden en vervangen daarmee de algemene voorwaarden 2018.

De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en modules. Het algemene deel is altijd van toepassing, ongeacht de zorg die u ontvangt. Daarnaast zijn één of meerdere modules van toepassing, afhankelijk van de zorg- en dienstverlening die u ontvangt.

Algemene Module:

Algemene Module VVT

Bijzondere Modules:

Bijzondere Module – Zorg met verblijf (Wlz)

Bijzondere Module – Wet zorg en dwang (Wzd)

Bijzondere Module – Modulair Pakket Thuis (MPT) Volledig Pakket Thuis (VPT)

Bijzondere Module – wijkverpleging

Bijzondere Module – Eerstelijnsverblijf (Zvw)

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Menu