Scheiden van wonen en zorg

Zorgcentrum St. Barbara stelt enkele zorgappartementen beschikbaar op basis dat de cliënt het appartement huurt en de zorg inkoopt via de indicatie thuiszorg (dit kan ook via PGB).
Verder wordt er een arrangement aangeboden dat bestaat uit verzorging van maaltijden, alarmering, activiteiten en het wassen van uw kleding. Hierdoor kunnen cliënten waarbij de eenzaamheid toeneemt en die geen geldige verblijfsindicatie hebben in ons zorgcentrum komen wonen. Ditzelfde geldt ook voor cliënten die behoefte hebben aan een veilige en beschermde woonomgeving.

Voor meer informatie kunt u de folder “Scheiden van wonen en zorg” lezen.

Menu