Zorgzwaartepakket (ZZP)

Voor het ontvangen van zorg heeft u van een onafhankelijke indicatiesteller, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie nodig. Daarmee heeft u toegang tot zorg en verpleging, al dan niet met verblijf in een verpleeghuis, woonzorgcentrum of een woning met zorg dichtbij.

Wanneer u voor dagelijkse zorg in aanmerking komt, krijgt u te maken met zorgzwaartepakketten (ZZP). In deze pakketten heeft de overheid de zorgverlening landelijk vorm gegeven. In een ZZP wordt bepaald op welke hulp of zorg u recht heeft en welke ondersteuning u van een zorgaanbieder kunt verwachten.

Er bestaan verschillende zorgzwaartepakketten. Pakketten voor mensen die alleen hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging en pakketten voor bijvoorbeeld mensen met een vorm van dementie of voor revalidatie. Voor elke ZZP is een bedrag voor de dagelijkse zorg en huisvesting vastgesteld. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde aantal uren zorg dat bij het zorgzwaartepakket past.

Met uw contactverzorgende bespreekt u hoe de uren die bij uw indicatie en zorgzwaartepakket horen, het beste ingezet kunnen worden. Passend bij uw wensen en behoeften, waarbij uw mogelijkheden centraal staan. Waarbij ook gekeken wordt welke ondersteuning en hulp u van een mantelzorger of vrijwilliger kan verwachten. Hierbij kunt u denken aan het doen van een boodschap of bijvoorbeeld u begeleiden naar een verjaardag of bezoek aan huisarts. De overeengekomen afspraken worden opgeschreven in een zorgleefplan.

In ons zorgcentrum wonen mensen met de indicatie zzp 4, zzp 5 en zzp 6. Tevens kan zzp 10 aangevraagd worden.

ZZP 4  Beschut wonen met dementiezorg.
Het pakket Beschut wonen met verzorging en intensieve begeleiding is wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis voormensen die veel verzorging en begeleiding nodig hebben. De begeleiding geeft veiligheid en voortdurend dichtbij. Dit pakket biedt gemiddeld 13 uur zorg per week.
Wat valt er onder deze zorg?
U heeft veel hulp nodig bij de dagelijkse dingen: bij het wassen en aankleden, bij het opstaan en naar bed gaan, en als u naar de wc moet. Misschien heeft u ook hulp nodig bij eten en drinken en bij haren wassen en tandpoetsen. U kunt nog een beetje zelfstandig rondlopen maar er moet iemand in de buurt zijn om u te helpen.

ZZP 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
Het pakket Beschermd wonen met intensieve dementiezorg is wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Het is voor mensen die intensieve zorg en veel bescherming nodig hebben. Het is een pakket voor mensen die (ernstig) dement zijn. Dit pakket biedt gemiddeld 18 uur zorg per week.
Wat valt er onder deze zorg?
U heeft bij alles of bijna alles veel hulp nodig: bij het wassen en aankleden, bij het opstaan en naar bed gaan, als u naar de wc gaat, bij het eten en drinken en bij het haren kammen en tandpoetsen. Soms moet dit allemaal helemaal overgenomen worden.
U hebt hulp nodig om naar buiten te gaan en hebt veel begeleiding nodig.
De grip op uw leven bent u aan het kwijt raken of is al kwijt. U leeft in uw eigen wereld. Een gesprek met anderen aangaan is moeilijk en u dwaalt soms.

ZZP 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
Het pakket Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging is wonen in een verpleeghuis of een verzorgingshuis. Het voormensen die lichamelijk ziek zijn en veel zorg nodig hebben. Het gaat om een chronische ziekte; een ziekte die heel allang duurt, en steeds terugkomt of niet meer overgaat. Dit pakket biedt gemiddeld 18 uur zorg per week.
Welke zorg heeft u nodig?
U heeft veel hulp nodig; bij het wassen, bij het aan- en uitkleden, bij het opstaan en naar bed gaan, als u naar de wc moet, bij het eten en drinken, bij het haren kammen en tanden poetsen. Misschien moet iemand wel alles voor u doen. U gebruikt meestal een rolstoel om ergens naar toe te gaan en er moet altijd iemand met u mee.
U bent kwetsbaar en minder sterk, soms lusteloos en snel moe. De dag in delen en contact onderhouden gaat moeilijk.

ZZP 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg
Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een terminale ziekte hebben. Zij zullen waarschijnlijk niet langer dan drie maanden te leven hebben. Door de ziekte is intensieve verzorging, verpleging en behandeling nodig ook pijnbestrijding hoort daarbij. Dit pakket biedt gemiddeld 30 uur zorg per week.
Zorgcentrum St. Barbara biedt deze zorg aan bewoners die reeds bij ons verblijven en willen sterven in hun vertrouwde bekende omgeving.

Als organisatie hebben we het beleid opgenomen dat bij het vaststellen van de terminaal verklaring door de arts, dus bij een verwachting van korter leven van 3 maanden, een ZZP10 aan te gaan vragen.
Een bewoner heeft in deze periode intensieve verpleging en verzorging nodig. Ook is de verpleeghuisarts/ huisarts in deze periode nauw betrokken bij de zorg en het opstellen van het beleid omtrent de zorg in deze levensfase.
Comfort staat voorop en gezien de complexiteit die toeneemt leert de ervaring dat we meer tijd en personele inzet nodig hebben in de zorg van terminale cliënten. Dit wil zeggen de tijd nemen en cliënt verzorgen met twee verzorgenden/verpleegkundigen.
We zetten in op begeleiding in de laatste levensfase, hierbij wordt tevens gekeken naar wensen en behoeften. Ook wordt er aandacht besteed in het begeleiden van de familie door hen vaker te woord te staan en binnen te lopen.

Menu