Zorgzwaartepakket (ZZP)

Voor het ontvangen van zorg heeft u van een onafhankelijke indicatiesteller, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie nodig. Daarmee heeft u toegang tot zorg en verpleging, al dan niet met verblijf in een verpleeghuis, woonzorgcentrum of een woning met zorg dichtbij.

Wanneer u voor dagelijkse zorg in aanmerking komt, krijgt u te maken met zorgzwaartepakketten (ZZP). In deze pakketten heeft de overheid de zorgverlening landelijk vorm gegeven. In een ZZP wordt bepaald op welke hulp of zorg u recht heeft en welke ondersteuning u van een zorgaanbieder kunt verwachten.

Er bestaan verschillende zorgzwaartepakketten. Pakketten voor mensen die alleen hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging en pakketten voor bijvoorbeeld mensen met een vorm van dementie of voor revalidatie. Voor elke ZZP is een bedrag voor de dagelijkse zorg en huisvesting vastgesteld. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde aantal uren zorg dat bij het zorgzwaartepakket past.

Met uw contactverzorgende bespreekt u hoe de uren die bij uw indicatie en zorgzwaartepakket horen, het beste ingezet kunnen worden. Passend bij uw wensen en behoeften, waarbij uw mogelijkheden centraal staan. Waarbij ook gekeken wordt welke ondersteuning en hulp u van een mantelzorger of vrijwilliger kan verwachten. Hierbij kunt u denken aan het doen van een boodschap of bijvoorbeeld u begeleiden naar een verjaardag of bezoek aan huisarts. De overeengekomen afspraken worden opgeschreven in een zorgleefplan.

Menu