Verantwoording

Zorgcentrum St. Barbara werkt met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kader waarbinnen zorgorganisaties hun kwaliteit vorm en inhoud kunnen geven. Dit doen wij o.a. door jaarlijks de kwaliteitsindicatoren Verpleeghuiszorg aan te leveren aan Zorg in Zicht. Tevens wordt aan de hand van de thema’s van het Kwaliteitskader een jaarplan Kwaliteit gemaakt, welke geëvalueerd en vormgegeven wordt in een jaarverslag. Deze zijn beide inzichtelijk voor u.

Menu