Ondersteunende begeleiding

Al u zelfstandig woont en u heeft beperkingen, dan is er soms ondersteuning nodig bij andere activiteiten of de regie over het dagelijks leven. Wij kunnen u ondersteunen bij het structureren van uw dagindeling en geven u praktische hulp. De begeleiding kan bestaan uit o.a. het oefenen van vaardigheden of het regelen van dagelijkse bezigheden. Wij kunnen u stimuleren in de persoonlijke verzorging of begeleiden bij sociale participatie met behulp van eventuele mantelzorg.

Doordat we vanuit onze vaste locatie Zorgcentrum St. Barbara werken bent u extra goed in beeld wanneer thuis wonen niet meer gaat. Wanneer er ruimte is in ons zorgcentrum kan er met de juiste indicatie van het CIZ tijdig een opname geregeld worden.

Ook kan dagverzorging soms een mogelijkheid zijn om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Omdat St. Barbara intensief samenwerkt met andere zorgaanbieders kunnen we u goede professionele zorg bieden.

Menu