Cliëntenraad

Zorgcentrum St. Barbara beschikt over een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit 3 personen; waaronder een cliënt en een vrijwilliger. Zij worden ondersteund door een extern persoon.

Wat doet de CR?

De cliëntenraad van Zorgcentrum St. Barbara behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten (zowel intramuraal als extramuraal), de bezoekers en andere gebruikers van het zorgcentrum. Zij houden zich bezig met onderwerpen die het dagelijks leven van de cliënten van St. Barbara aangaan. Maar ook bijvoorbeeld over de toegankelijkheid en veiligheid van de locatie.

Zij zien er op toe dat de cliënten de zorg en dienstverlening krijgen waar ze recht op hebben. Indien de cliënten vinden dat het zorgcentrum hierop tekort schiet, zal de cliëntenraad dit melden aan de directie. De cliëntenraad overlegt dan ook regelmatig met directie van St. Barbara. Adviezen vanuit de cliëntenraad worden op schrift gesteld en aan de directie aangeboden.

Hoe werkt de CR?

De cliëntenraad organiseert samen met de directie 2x per jaar rondetafelgesprekken. Hierbij worden cliënten geïnformeerd over allerlei zaken. Zo vertellen de directie en de cliëntenraad over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten en horen zij de meningen van de cliënten uit het zorgcentrum.

De cliëntenraad vergadert zo nodig zo’n 4 tot 5 keer per jaar met de directie en 1x per jaar met de Raad van Toezicht. De verslaglegging hiervan kan bij de voorzitter van de cliëntenraad of bij de directie opgevraagd worden.U kunt de cliëntenraad ook bereiken via e-mail: clientenraad@zorgcentrumstbarbara.nl

Menu