Over ons

Van historie naar de huidige situatie.

In december 1921 kwamen de zusters Franciscanessen naar Dreumel en zij gingen zich vanaf mei 1922 huisvesten in het klooster dat net gebouwd was voor de Dreumelse gemeenschap als gasthuis voor bejaarden. De zusters hebben zich tot 1973, dus ruim 50 jaar, bezig gehouden met de verzorging van de bejaarden in Dreumel. In augustus 1973 werd de verzorging en verpleging toevertrouwd aan de Broeders van het heilige kruis. In de korte tijd dat de broeders er waren hebben zij getracht het huis te moderniseren. Ze bouwden een recreatiezaal en er kwam zelfs een lift in huis. Na 5 jaar werk van de broeders werd het directeurschap overgenomen door de heer P.W. van Zon. Er volgden jaren van intensief verzet tegen het inleveren van verzorgingshuisplaatsen, die veroorzaakt werden door landelijke bezuinigingen. Het werd een harde strijd en uiteindelijk kwam het moment dat St. Barbara kon blijven bestaan. De provincie gaf zwart op wit een verklaring van geen bezwaar af. In 1991 werd het huis gerenoveerd en voldeed het aan de gestelde eisen.  In 2002 heeft de heer P.W. van Zon het verzorgingshuis overgedragen aan de heer en mevrouw Kolvenbach.

Om het zorgcentrum ook in deze turbulente samenleving stand te laten houden kijken zij over de grenzen van de intramurale setting heen. Zo is er een start gemaakt met de thuisverzorging en dagverzorging in en om Dreumel. Ook het zorgaanbod van het zorgcentrum is met de tijd meegegaan.

Het aantal bewoners in Zorgcentrum St. Barbara

Zorgcentrum St. Barbara beschikt over 30 appartementen. Deze zijn onderverdeeld in 12 appartementen voor kleinschalig beschermd wonen, 2 appartementen voor wonen en zorg gescheiden,15 appartementen voor cliënten met een somatische en PG indicatie. Er is 1 appartement waar verschillende vormen van zorg ingezet kan worden. Denk aan eerstelijnszorg, topkamer of respijtzorg.

Het zorgaanbod in Zorgcentrum St. Barbara

Naast wonen in ons Zorgcentrum bieden we ook thuiszorg aan huis, dagverzorging, dagbesteding, verpleeghuiszorg (kleinschalig wonen, met en zonder BOPZ) en respijtzorg. Uiteraard op voorwaarde dat er een indicatie is.

Zorgwoningen

St. Barbara wil innoveren door mensen dichter bij de zorg te brengen, terwijl hun onafhankelijkheid zo veel mogelijk intact blijft. In 2019 zijn achter Zorgcentrum St. Barbara 6 zorgwoningen geplaatst als tijdelijke zorgvoorziening voor een periode van 10 jaar.

Menu