Bestuur en Raad van Toezicht

Zorgcentrum St. Barbara heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit 3 leden met verschillende achtergronden. De Raad is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het bestuur en het beleid van het zorgcentrum, conform de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht overlegt, adviseert, en controleert de bestuurder. De leden worden benoemd voor maximaal twee termijnen van vier jaar.

Zorgcentrum St. Barbara heeft een Raad van Bestuur bestaande uit één persoon; de bestuurder.

Tevens is er een conflictregeling beschreven en van kracht.

Menu