Organisatie

Zorgcentrum St. Barbara kent vanwege haar omvang een kleine en platte organisatiestructuur. De organisatie kent het volgende organogram:

Samenwerkingsverbanden van Zorgcentrum St. Barbara

Zorgcentrum St. Barbara heeft een aantal samenwerkingsverbanden gesloten met partijen in de omgeving om nog betere en kwalitatief verantwoorde zorg te kunnen leveren. Hieronder worden de belangrijkste samenwerkingspartners benoemd:

Zorggroep Maas en Waal

Regelmatig vindt er een bestuurlijk overleg plaats waarbij op managementniveau wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de zorg en de mogelijkheden op het gebied van samenwerking.

ZZG zorggroep

Met de ZZG worden afspraken gemaakt en samengewerkt voor het mogelijk maken van thuiszorg.

Gemeente West Maas en Waal (vraagwijzer)

De gemeente is uiteraard altijd een samenwerkingspartner als het gaat om herontwikkelingen in het dorp en op de locatie van Zorgcentrum St. Barbara.

Disciplinair overleg. Samen met o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, diëtiste, psychologen bekijkt Zorgcentrum St. Barbara of er optimaal kan worden samengewerkt, waarbij de cliënt centraal staat.

Bestuurstafel Rivierenland

Lerend netwerk

Voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is een samenwerking met collega- instellingen vereist.

Menu