St. Barbara levert ook passende zorg bij u thuis

Bij ziekte en/of ouderdom zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Zorgcentrum St. Barbara komt bij u in huis!

Thuiszorg (wijkverpleging) kent vele gezichten. Met andere woorden: het is zorg die er bij iedereen anders uit ziet. Misschien hebt u tijdelijke hulp nodig bij het douchen of raakt u de tel kwijt met al die medicijnen. Voor elke zorgvraag kunt u bij ons aankloppen. Als die in de loop van de tijd verandert, passen wij in overleg met u de afspraken aan. Wij doen er alles aan om u te ondersteunen. Gewoon bij u thuis!

Zorgcentrum St. Barbara levert thuiszorg in de volgende postcodegebieden:

6621, 6626, 6627, 6659.

Van vraag tot zorg; Thuiszorg St. Barbara
U hebt een zorgvraag en belt naar St. Barbara. De vraag kan ook komen van uw familie, huisarts of iemand anders in uw omgeving. Hoe gaat het dan verder?

Wanneer u belt wordt er door de wijkverpleegkundige een afspraak met u gemaakt. Er volgt een keukentafelgesprek. Wij vragen om iemand die u kan ondersteunen en om betreffende persoon ook bij dit gesprek aanwezig te laten zijn. De wijkverpleegkundige oordeelt of u in aanmerking komt voor een indicatie.

Deze zorg wordt gefinancierd door de ZVW (zorgverzekeringswet). St. Barbara heeft met verschillende zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Er moet altijd gekeken worden of uw verzekering bij ons bekend is. Na het afgeven van de indicatie wordt door de verzorgende van St. Barbara samen met u gekeken wanneer er langs gekomen kan worden voor de zorgmomenten.

Geheugenteam St. Barbara
Binnen ons thuiszorgteam zijn er ook medewerkers met name gespecialiseerd in geheugenproblematiek bij mensen. Zij nemen alle thuiszorgtaken die geïndiceerd zijn voor mensen met geheugenproblemen voor hun rekening, vanzelfsprekend met uitzondering van huishoudelijke hulp die geïndiceerd is op basis van de WMO.

Menu