Stichting Vrienden van Barbara

Vrienden van St. Barbara; er zijn er genoeg en hopelijk bent u één van deze vrienden!

Stichting Vrienden van Barbara is een stichting die, naast de goede zorg van Zorgcentrum St. Barbara,  bijdraagt aan extra welzijn van de bewoners van Zorgcentrum St. Barbara, Zonnehof en de bezoekers van de dagverzorging.  De aanleiding voor de oprichting van de stichting was de aanschaf van een Tovertafel. Deze is in het eerste jaar van hun bestaan gerealiseerd door het werven van ‘vrienden’ en donateurs, een middag met een Rad van Fortuin en subsidie van stichting Klein Geluk.

Daarna is de stichting alleen maar gegroeid.

We streven ernaar om ieder jaar een groot project te realiseren. Daarnaast zorgen we door het jaar heen voor kleine activiteiten (o.a.  herdenkingsbijeenkomst voor overleden bewoners, barbecue, ijsje bij warm weer) en presentjes voor de bewoners met Pasen en Kerst.

De grote projecten die we de eerste vijf jaar hebben volbracht zijn de Tovertafel en de ontmoetingstuin. Deze laatste is in een aantal fases gerealiseerd. Zo hebben we, mede door subsidies van het Rabo Coöperatiefonds en Menzisfonds, bloementafels geplaatst, muurschilderingen aangebracht, een schuurtje gebouwd en beweegtoestellen aangeschaft. En uiteraard zorgen we elk jaar voor bloemen, om het fleurig te maken.

In 2020 hebben wij, vanwege Corona, de Keuvelbox gerealiseerd. Dit was een geluidssysteem  waarmee bewoners op veilige afstand, achter glas, toch met hun familieleden konden praten toen bezoeken niet mogelijk was. Ook hebben we de bewoners een hart onder de riem gestoken met een kaartje en hebben we de medewerkers een presentje als waardering bezorgd in de extra drukke tijd van Corona.

Om dit alles te realiseren maken we gebruik van de jaarlijkse bijdrage van onze vrienden,   schenkingen van donateurs en gulle gevers.

Wilt u ook vriend/donateur worden van de Vrienden van Barbara? Dat kan!

  • U kunt eenmalig een bedrag schenken op de rekening van Stichting Vrienden van Barbara.
  • U kunt maandelijks of jaarlijks een bedrag overmaken op de rekening van de Vrienden van Barbara (of laten incasseren via een machtiging).
  • Het bankrekeningnummer is NL39RABO0309449626 t.n.v. Stichting Vrienden van Barbara

Indien u belangstelling heeft of meer informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met Stichting Vrienden van Barbara.

Telefoon: 06 17 23 63 50

E-mail: vriendenvanbarbara@gmail.com

Menu