Persoonsgebonden budget

Cliënten met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunnen met het toegekende zorgbudget ook zelf zorg inkopen. Deze zorg kan ook ingekocht worden bij Zorgcentrum St. Barbara. Voor een Persoonsgebonden Budget moet u zelf het zorgkantoor benaderen. Dat kan via telefoonnummer: 040 – 2975155.

Menu