Kleinschalig beschermd wonen voor ouderen met dementie

Als u een vorm van dementie heeft, dan kunt u kiezen om in Zorgcentrum St. Barbara te komen wonen.

Zorgcentrum St. Barbara biedt beschermd wonen en intensieve zorg aan twaalf cliënten. Mensen met dementie hebben behoefte aan structuur, begeleiding en veiligheid in een woonomgeving. Ze vinden dit vooral wanneer ze zich ergens thuis voelen.

Met kleinschalig wonen biedt Zorgcentrum St. Barbara juist voor hen een bijzondere vorm van verpleeghuiszorg. Door persoonlijke aandacht en begeleiding binnen kleinschalig wonen bent u bij Zorgcentrum St. Barbara op het juiste adres. Door onze kleinschaligheid spelen wij in op de behoefte van onze cliënten.

Om voor kleinschalig wonen in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ), een ZZP5 met WZD aantekening.

Per 1 januari 2020 is de wet BOPZ vervangen door de Wet zorg en dwang.

Bij Zorgcentrum St. Barbara passen wij in principe geen onvrijwillige zorg toe, alleen als dit noodzakelijk is om ernstig nadeel voor de bewoner of zijn omgeving te voorkomen.

Voordat er sprake is van de inzet van onvrijwillige zorg, wordt eerst bekeken welke alternatieven er mogelijk zijn. Indien alternatieven geen oplossing bieden en het echt noodzakelijk is onvrijwillige zorg toe te passen, wordt dit uiterst zorgvuldig gedaan. In zo’n situatie volgen we een gedetailleerd stappenplan waarbij we samen met de vertegenwoordiger en verschillende hulpverleners kijken naar de beste oplossing. Dit proces wordt uitgevoerd volgens de relevante wetgeving (Wet zorg en dwang (Wzd)).

De Wending

Een appartement op afdeling De Wending is voorzien van;

  • een hoog-laagbed,
  • een keukenblok,
  • een ruime kledingkast,
  • een douche, toilet en wastafel,
  • een eigen brievenbus,
  • een oproepsysteem met spreek- luisterverbinding.
Menu